Predators and Prey

021210629 Common Zebras - Serengeti

021110793 Lions - Ngoro Ngoro Crater

021110010 Ngoro Ngoro Lion Cub

020410263 Rothschild Giraffe - Lake Nakuru

020510493 Mara female & male Impala