Predators and Prey

021210629 Common Zebras – Serengeti

021110793 Lions – Ngoro Ngoro Crater

021110010 Ngoro Ngoro Lion Cub

020410263 Rothschild Giraffe – Lake Nakuru

020510493 Mara female & male Impala